Ayurveda is één van de, zoniet de oudste vorm van geneeskunst, die in de Indische beschaving gekend is. In tegenstelling tot de westerse geneeskunde is Ayurveda er op gericht om het lichaam preventief gezond te houden. Dit wordt bereikt door evenwicht in de energiebanen van het lichaam, de geest en die van de gehele kosmos.

De Ayurvedische massage maakt daar een essentieel deel van uit, want een massage maakt deze energiebanen vrij door stimulatie van het bloed- en lymfevatenstelsel. Het streeft ernaar om de knelpunten die voorkomen in het lichaam, zij het fysiek of mentaal van oorzaak, terug vrij te maken zodat een optimale doorstroming van de levenskracht bereikt wordt.